دانلود مقاله نگرانی های شغلی ، نظارت بر سهامداران و بازده سرمایه گذاری

دانلود مقاله نگرانی های شغلی ، نظارت بر سهامداران و بازده سرمایه گذاری

دانلود مقاله نگرانی های شغلی ، نظارت بر سهامداران و بازده سرمایه گذاری

دانلود مقاله نگرانی های شغلی ، نظارت بر سهامداران و بازده سرمایه گذاری

موضوع انگلیسی:Career concerns, shareholder monitoring
and investment efficiency
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:15
سال انتشار:2015

چکیده

این مقاله تجزیه و تحلیل نظری چگونگی تأثیر نگرانی های شغلی و نظارت سهامداران بر هزینه های نمایندگی مدیر عامل (مدیر عامل) را ارائه می دهد. ما کارآیی سرمایه گذاری قبل از بازنشستگی مدیرعامل را بر اساس نمونه ای بررسی می کنیم
شرکتهای دولتی چین (SOEs) در دوره 1999-2007 و پیدا کنید
کاهش قابل توجهی در بازده سرمایه گذاری قبل از بازنشستگی مدیرعامل نسبت به سایر دوره ها وجود دارد و این کاهش کمتر قابل توجه می شود
تحت نظارت شدیدتر سهامداران تحقیقات ما درک را بیشتر می کند
اهمیت مکانیزم های تشویق و نظارت SOE

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید