دانلود مقاله نگاهی کاتولیک به اصل اخلاقی همبستگی. پیامدها در سطح اخلاقی-اجتماعی

دانلود مقاله نگاهی کاتولیک به اصل اخلاقی همبستگی. پیامدها در سطح اخلاقی-اجتماعی

دانلود مقاله نگاهی کاتولیک به اصل اخلاقی همبستگی. پیامدها در سطح اخلاقی-اجتماعی

دانلود مقاله نگاهی کاتولیک به اصل اخلاقی همبستگی. پیامدها در سطح اخلاقی-اجتماعی

موضوع انگلیسی:A catholic view of the ethic principle of solidarity. Consequences at
the ethic-social level
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:6
سال انتشار:2014

چکیده

به خوبی شناخته شده است که اسناد تاسیس اتحادیه اروپا هیچگونه اشاره عینی به سنت فرهنگی-مسیحی ندارد
"جهان قدیم" – علیرغم تلاشهای مستمر چندین کلیسای مسیحی از اروپا ، به ویژه کلیسای کاتولیک (از طریق
خود پاپ جان پل دوم). در جامعه اروپایی که بیش از پیش با تبعیض و تعصب مشخص می شود ،
سطحی نگری و سوء استفاده کنندگان ، ضرورت بازیابی دانش و آگاهی از اصول بنیادی اخلاقی-اجتماعی را پیدا می کند
مانند personalismus ، همبستگی و فرعی بودن. مقاله حاضر تمایز واجد شرایط "اصطلاح" همبستگی را ارائه می دهد ،
پس از آن برخی از انواع همبستگی را زیر سوال برد ، به عنوان مثال در زمینه های اخلاقی-اجتماعی ، اخلاقی-فردی و حقوقی. بحث ها از نقطه نظر تعادل ظریف بین رفاه فردی و رفاه جمعی ادامه می یابد ،
مسئولیت اخلاقی-اجتماعی بازیگران اجتماعی ، کرامت انسانی ، صلاحیت اجتماعی (غیر) ما و همچنین زمان و مکان
بعد، ابعاد، اندازه. نتیجه گیری نشان می دهد که مفاهیم اجتماعی اصل همبستگی در حوزه خیریه اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید