دانلود مقاله نوآوری رادیکال در مقیاس بندی: Dreamliner بوئینگ و چالش تحولات اجتماعی و فنی

دانلود مقاله نوآوری رادیکال در مقیاس بندی: Dreamliner بوئینگ و چالش تحولات اجتماعی و فنی

دانلود مقاله نوآوری رادیکال در مقیاس بندی: Dreamliner بوئینگ و چالش تحولات اجتماعی و فنی

دانلود مقاله نوآوری رادیکال در مقیاس بندی: Dreamliner بوئینگ و چالش تحولات اجتماعی و فنی

موضوع انگلیسی:Radical innovation in scaling up: Boeing’s Dreamliner and the
challenge of socio-technical transitions

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:12
سال انتشار:2016

چکیده

برای دستیابی به پایداری به نوآوری های بنیادین تکنولوژیکی نیاز است ، اما چنین نوآوری هایی با مقابله مواجه است
موانع غیرمعمول بالایی ، زیرا اغلب به گذارهای تکنولوژیکی نیاز دارند. در اینجا ما از نظری استفاده می کنیم
دیدگاهها و روشهای مطالعات علم و فناوری (STS) برای نشان دادن راههای موجود
نظریه های نوآوری و تحولات اجتماعی و فنی ، مانند چشم انداز چند سطحی (MLP) ، می تواند
منبسط. ما MLP را با استفاده از روشها و مفاهیم STS برای تجزیه و تحلیل تاریخچه هواپیما آزمایش می کنیم
کامپوزیت ها (مواد سبک وزن که می توانند مصرف سوخت و انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهند) ، و
از این مورد برای درک بهتر موانع نوآوری اساسی استفاده کنید. در MLP ، "رادیکال
نوآوری "در طاقچه های محلی رخ می دهد – فضاهای محافظت شده برای آزمایش – و سپس توسط یک رژیم اجتماعی تکنیکی انتخاب می شود. تاریخچه مواد کامپوزیتی نشان می دهد که نوآوری رادیکال نمی تواند
محدود به "طاقچه ها" ، اما این که روند افزایش به یک محصول کاملا جدید خود نیاز به رادیکال دارد
نوآوری در کامپوزیت ها افزایش نوآوری فرایندی برای ساختن یک محصول جدید به خودی خود نیاز به رادیکال دارد
نوآوری. این یافته ها نشان می دهد که نیاز به اصلاح نظریه های گذار اجتماعی – تکنیکی برای در نظر گرفتن آنها وجود دارد
فناوری هایی که نیازمند نوآوری اساسی در فرایند افزایش سطح فناوری اجتماعی هستند
طاقچه رژیم

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید