دانلود مقاله نوآوری خدمات و تأثیر آن

دانلود مقاله نوآوری خدمات و تأثیر آن

دانلود مقاله نوآوری خدمات و تأثیر آن

دانلود مقاله نوآوری خدمات و تأثیر آن

موضوع انگلیسی:Service innovation and its impact
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:8
سال انتشار:2015

چکیده

علیرغم افزایش حجم ادبیات متمرکز بر نوآوری در خدمات ، تحقیقات تجربی با تمرکز
در اندازه گیری تأثیر آن ، عمدتا در سطح شرکت ، کمیاب است. اتخاذ دیدگاهی که توانایی
نظارت بر روند نوآوری خدمات و ارزیابی تاثیر آن پیش شرط مدیریت صحیح آن است ،
ما یک مرور ادبی از مطالعات تجربی اخیر در زمینه اندازه گیری نوآوری خدمات به انجام می دهیم
مجموعه دانش فعلی ما را مشخص کنید ما بررسی خود را به دوره 2006 تا 2014 محدود می کنیم
تحقیقات قبلی به طور گسترده توسط Adams ، Bessant و Phelps (2006) و کنسانتره پوشش داده شده است
در مقالات دانشگاهی تجربی منتشر شده که به وضوح "نوآوری خدمات" و تأثیر آن را بررسی می کند
در مورد عملکرد با تکیه بر چندین معیار ورود و خروج ، سیزده مطالعه تجربی انجام شد
حفظ شده و در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. اگرچه این مطالعه ادعا نمی کند که جامع است ، اما نشان می دهد
که دانش در مورد رابطه بین نوآوری خدمات و عملکرد محدود است و این
حوزه تحقیق مستلزم بررسی بیشتر است. ما با توجه به برخی از راهها برای تحقیقات بیشتر به پایان می رسانیم
تحریک تحقیقات بیشتر در این زمینه امیدوار کننده و در حال ظهور

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید