دانلود مقاله نقش و محدودیت های پیش آگهی در ارزیابی تشخیصی در شرایط روانشناسی بالینی

دانلود مقاله نقش و محدودیت های پیش آگهی در ارزیابی تشخیصی در شرایط روانشناسی بالینی

دانلود مقاله نقش و محدودیت های پیش آگهی در ارزیابی تشخیصی در شرایط روانشناسی بالینی

دانلود مقاله نقش و محدودیت های پیش آگهی در ارزیابی تشخیصی در شرایط روانشناسی بالینی

موضوع انگلیسی:Función y limitaciones del pronóstico en la evaluación diagnóstica en el ámbito de
la psicología clínica
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:6
سال انتشار:2015

چکیده

پیش آگهی ، همراه با تشخیص / ارزیابی روانشناختی و درمان ، یکی از ستون های بیماری است
روانشناسی بالینی. از جمله اولین مسائلی که هنگام تشخیص فرد با a مطرح می شود
اختلال روانی این است که آیا این اختلال می تواند با موفقیت درمان شود ، دوره احتمالی و شانس بهبودی. این مقاله نیاز و کاربرد بالینی پیش بینی در مورد پیش آگهی را افزایش می دهد ،
و همچنین پشتیبانی تجربی از قضاوت های پیش آگهی. هدف مطالعه توصیف متغیرهای مربوط برای صحت پیش آگهی در تمرین روزانه روانشناسی بالینی و نشان دادن مراحل است.
برای فرمول دادن در نهایت ، رایج ترین سوگیری های شناختی پزشکان مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد
زمان برای پیش بینی با هدف به حداقل رساندن آنها تا حد ممکن. برخی از پیشنهادات برای تحقیقات آینده ارائه شده است

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید