دانلود مقاله نقشها و اثربخشی طراحی در توسعه محصول جدید

دانلود مقاله نقشها و اثربخشی طراحی در توسعه محصول جدید

دانلود مقاله نقشها و اثربخشی طراحی در توسعه محصول جدید

دانلود مقاله نقشها و اثربخشی طراحی در توسعه محصول جدید

موضوع انگلیسی:The roles and effectiveness of design in new product development

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:11
سال انتشار:2015

چکیده
سرمایه گذاری در طراحی می تواند سهم بسزایی در توسعه موفق محصول جدید (NPD) داشته باشد.
با این حال ، شواهد کافی در مورد مناسب ترین یا م effectiveثرترین نقشی که طراحی می تواند ایفا کند وجود ندارد.
تحقیقات قبلی مبتنی بر مورد ، نقش های جایگزین برای طراحان در NPD را مشخص کرده است ، اما فقط شواهد احتمالی در مورد نقش این نقش ها در نتایج NPD وجود دارد. استفاده از داده ها در یک نمونه بزرگ (حدود 1300) از
ما می توانیم کارخانه های تولید ایرلندی را در سه سطح مختلف مشارکت طراحان در NPD و تأثیر آنها بر تازگی و موفقیت NPD بررسی کنیم. تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که طراحی
صرف نظر از نوع نقشی که دارد ، با عملکرد افزایش یافته ارتباط نزدیکی دارد. با این حال
به نظر می رسد اثرات احتمالی مشارکت طراحی در طول فرایند بسیار بیشتر است. رابطه
بین نتایج طراحی و NPD نیز به شدت تحت تأثیر عوامل زمینه ای قرار می گیرد. به عنوان مثال ، اهمیت آن فقط برای سازمانهایی که در تحقیق و توسعه داخلی مشارکت دارند مشهود است. همچنین ، در حالی که هر دو کوچک و
گیاهان بزرگتر از استفاده از طراحی به عنوان تخصص عملکردی و در برخی از مراحل NPD سود می برند ،
مزایای اضافی مشارکت مداوم طراحی در طول فرآیند فقط در آن مشهود است
گیاهان بزرگتر سرانجام ، در حالی که گفتمان و تصورات درباره نقش طراحی در NPD قطعاً تغییر کرده است
با گذشت زمان ، با پیشنهاد استفاده گسترده تر و استراتژیک از طراحی ، یافته های ما اطلاعات بیشتری را ارائه می دهد
تصویر ثابت ، نشان می دهد که مشارکت طراحی با فرآیند NPD به طور قابل توجهی تغییر نکرده است
دو دهه گذشته

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید