دانلود مقاله نحوه نوآوری آژانس های بخش دولتی اروپا

دانلود مقاله نحوه نوآوری آژانس های بخش دولتی اروپا

دانلود مقاله نحوه نوآوری آژانس های بخش دولتی اروپا

دانلود مقاله  نحوه نوآوری آژانس های بخش دولتی اروپا

موضوع انگلیسی:How European public sector agencies innovate
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:12
سال انتشار:2015

چکیده

تجزیه و تحلیل عاملی و خوشه ای برای شناسایی روشهای مختلف که نمایندگی های بخش دولتی در اروپا انجام می دهند ، استفاده می شود
بر اساس داده های حاصل از نظرسنجی سال 2010 از 3273 آژانس ، برای نوآوری استفاده کنید. تجزیه و تحلیل ها سه نوع را مشخص می کنند
آژانس های نوآورانه: از پایین به بالا ، اسکن دانش و وابسته به سیاست. توزیع آژانس های پایین دستی در کشورهای اروپایی با متوسط درآمد سرانه در ارتباط است در حالی که
توزیع آژانس های اسکن دانش با درآمد رابطه منفی دارد. در مقابل ، وجود دارد
هیچ الگوی ثابتی بر اساس کشور در توزیع سازمانهای وابسته به سیاست وجود ندارد. نتایج رگرسیون
با کنترل ویژگی های نمایندگی ، می بینیم که روش های نوآوری به طور قابل توجهی با آن ارتباط دارد
نتایج مفیدی از نوآوری ، با آژانس های پویش از پایین به بالا و عملکرد بی سابقه
سازمانهای وابسته به سیاست

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید