دانلود مقاله مکمل سرمایه گذاری های بلندمدت و سرمایه قبل از فرصتهای تجاری و ملاحظات نقدینگی

دانلود مقاله مکمل سرمایه گذاری های بلندمدت و سرمایه قبل از فرصتهای تجاری و ملاحظات نقدینگی

دانلود مقاله مکمل سرمایه گذاری های بلندمدت و سرمایه قبل از فرصتهای تجاری و ملاحظات نقدینگی

دانلود مقاله مکمل سرمایه گذاری های بلندمدت و سرمایه قبل از فرصتهای تجاری و ملاحظات نقدینگی

موضوع انگلیسی:Complementariedad de las inversiones a largo plazo y de capital de
trabajo ante oportunidades  negocios y consideraciones de liquidez

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:9
سال انتشار:2015

چکیده

هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل رابطه بین سرمایه گذاری بلند مدت و سرمایه گذاری است
کار ، که برای آن از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برای تابلوهایی با تصحیح خطا از نظر هتراستاستیکسیتی و خود همبستگی خاص در هر پانل استفاده می شود. از موارد بالا چنین است
دریافت که سرمایه گذاری در دارایی های بلند مدت در شرکت های معامله شده از 7 شرکت
افزایش سرمایه در گردش در کشورهای اصلی آمریکای لاتین پیش بینی می شود که این فرضیه را تقویت می کند که در پاسخ به بهبود فرصت های تجاری رخ می دهد. این رابطه است
به طور کلی و در شرکتهایی که دارای اهرم بالا یا متوسط ​​هستند از نظر آماری قابل توجه است ،
اما نه در موارد پایین
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید