دانلود مقاله ملاحظات اخلاقی برای سازگاری محققان و تصمیم گیرندگان

دانلود مقاله ملاحظات اخلاقی برای سازگاری محققان و تصمیم گیرندگان

دانلود مقاله ملاحظات اخلاقی برای سازگاری محققان و تصمیم گیرندگان

دانلود مقاله ملاحظات اخلاقی برای سازگاری محققان و تصمیم گیرندگان

موضوع انگلیسی: Ethical considerations for adaptation
researchers and decision-makers
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:11
سال انتشار: 2015

چکیده

با توجه به تأثیرات قابل توجه و جبران ناپذیر تغییرات آب و هوا بر جوامع و محیط زیست ،
تمرکز فزاینده ای بر نحوه حمایت از تصمیم گیرندگان برای سازگاری با تغییرات آب و هوایی وجود دارد. بطور کلی،
تمرکز پژوهش بر این است که چگونه تصمیم گیرندگان با عناصر ریسک حرکت می کنند
عدم قطعیت در تصمیم گیری تا چه حد باید به هر حال ، اگرچه ، علمی است
محققان همچنین نقش کلیدی در حمایت از این تصمیمات سازگاری ایفا می کنند. با توجه به موارد کاربردی
ماهیت تحقیقات سازگاری ، ما استدلال می کنیم که بررسی نقش ها و مسئولیت های
محققان برای درک جنبه های اخلاقی تمرینات تحقیق حرفه ای در این کشور بسیار مهم است
زمینه سازگاری این شامل شناسایی این موضوع است که چگونه محققان می توانند به بهترین شکل از سازگاری حمایت کنند و
بررسی مسئولیت هایی که محققان نه تنها در قبال تصمیم گیرندگان بلکه درمورد وسیع تر آن دارند
عضویت در جامعه سازگاری در این مقاله ما مسئولیت اخلاقی را مورد بررسی قرار می دهیم
محققان در حمایت از تصمیم گیرندگان برای سازگاری با تغییرات آب و هوا ، با استفاده از تولیدکنندگان کشاورزی به عنوان
مطالعه موردی و گروه کانونی به طور خاص ، در انجام این بررسی خطر و مسئولیت در
تحقیقات تطبیقی ​​و تصمیم گیری ، ما از لنزهای اخلاق حرفه ای برای ترسیم نحوه تحقیق استفاده می کنیم
ممکن است به سازگاری آگاهانه کمک کند. ما استدلال می کنیم که روشن ساختن تمایز بین
جنبه های تحقیقاتی و عملیاتی سازگاری کشاورزی و چگونگی رابط بین این دو
افشا شد ، نقد است

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید