دانلود مقاله مقیاس ، سرعت و استقامت در عصر کارآمدی تجزیه و تحلیل

دانلود مقاله مقیاس ، سرعت و استقامت در عصر کارآمدی تجزیه و تحلیل

دانلود مقاله مقیاس ، سرعت و استقامت در عصر کارآمدی تجزیه و تحلیل

دانلود مقاله مقیاس ، سرعت و استقامت در عصر کارآمدی تجزیه و تحلیل

موضوع انگلیسی:Scale, Speed, and Persistence in
an Analytics Age of Efficiency
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:10
سال انتشار:2015

چکیده

با استقرار تجزیه و تحلیل پیشرفته ، ابزارهای پیشرو هستند
برنامه های کارآیی سمت تقاضا را به
مشتریان را در سراسر سبد سهام هدف قرار دهید ، کارایی را شناسایی کنید
فرصت ها ، جذب مداوم مشتریان ، پیاده سازی آنها
اقدامات ، و نظارت بر پس انداز و اطمینان از تداوم.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید