دانلود مقاله مقدمه ای بر مطالعات مقایسه ای مدل AMPERE در مورد اقتصاد ثبات آب و هوا

دانلود مقاله مقدمه ای بر مطالعات مقایسه ای مدل AMPERE در مورد اقتصاد ثبات آب و هوا

دانلود مقاله مقدمه ای بر مطالعات مقایسه ای مدل AMPERE در مورد اقتصاد ثبات آب و هوا

دانلود مقاله مقدمه ای بر مطالعات مقایسه ای مدل AMPERE در مورد اقتصاد ثبات آب و هوا

موضوع انگلیسی:Introduction to the AMPERE model intercomparison studies
on the economics of climate stabilization

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:7
سال انتشار:2015

چکیده
تثبیت آب و هوا مستلزم سیاست های بلندپروازانه برای گذار به اقتصاد کم کربن در این قرن است. اگر چه
جامعه بین المللی هدف محدودیت را به رسمیت شناخته است
گرم شدن کره زمین تا 2 درجه سانتیگراد بالاتر از سطوح قبل از صنعت ، نامشخص است
چه سطحی از فعالیتهای کاهش را می توان در طول این مدت انتظار داشت
دهه های آینده سیاست بین المللی آب و هوا تا به امروز بوده است
تکه تکه شده و بر کوتاه مدت و انتشارات متمرکز شده است
تعهدات کاهش برای سال 2020 در کنفرانس های
احزاب در کپنهاگ و کانکون مسیر را برای این موضوع تعیین نمی کنند
تثبیت آب و هوا مگر اینکه به طور قابل توجهی دنبال شود
جاه طلبی ها افزایش یافته است (کلارک و همکاران ، 2014). کمبود چه می کند
بلندپروازی بلند مدت به معنای امکان دستیابی به اهداف است
اهداف بلند پروازانه آب و هوا؟ چالش ها چیست و
در صورت شدید بودن فرصت برای اقدام یک جانبه برخی مناطق
هنوز ظهور سیاست های بین المللی آب و هوا چند دهه طول کشید؟
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید