دانلود مقاله  معماری علم ، فناوری و نوآوری پیچیده بین المللی مشارکت (CISTIP)

دانلود مقاله  معماری علم ، فناوری و نوآوری پیچیده بین المللی مشارکت (CISTIP)

دانلود مقاله  معماری علم ، فناوری و نوآوری پیچیده بین المللی مشارکت (CISTIP)

دانلود مقاله  معماری علم ، فناوری و نوآوری پیچیده بین المللی مشارکت (CISTIP)

موضوع انگلیسی:Architecting complex international science, technology and innovation
partnerships (CISTIPs)
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:19
سال انتشار:2016

چکیده

مشارکت های پیچیده بین المللی به عنوان ابزار سیاست انتخابی بسیاری از دولتها مطرح شده است
ایجاد ظرفیت داخلی در زمینه علم ، فناوری و نوآوری با کمک شرکای خارجی. در حال حاضر،
این ابتکارات اصلی عمدتاً مبتنی بر تمرین با درک سیستماتیک محدود است
گزینه های طراحی و توافقات موجود در اینجا ، ما تجزیه و تحلیل چهار مشارکت از این دست از دانشگاه ارائه می دهیم
بخش بین موسسه فناوری ماساچوست (MIT) و دولتهای انگلستان ، پرتغال ، ابو
دبی و سنگاپور استفاده از رویکرد معماری سیستم در ارتباط با مطالعات موردی عمیق و
عناصر تجزیه و تحلیل سیاست تفسیری ، ما نحوه ایجاد اهداف و فعالیت های متمایز در هر کشور را ترسیم می کنیم.
و زمینه های سیاسی و نهادی به معماری های مختلف مشارکت ترجمه می شود: یک مرکز دو طرفه-و-سخنگو
معماری (انگلستان) ، معماری کنسرسیوم (پرتغال) ، معماری موسسه سازی (ابوظبی) ، و
معماری توسعه کاربردی (سنگاپور) با وجود این تفاوتها در معماریهای نوظهور کلان ، ما
نشان می دهد که هر مشارکت از مجموعه ای یکسان و محدود از "فرم" استفاده می کند که می تواند توسط چهار مورد سازماندهی شود
دیدگاه های معماری (آموزش ، پژوهش ، نوآوری و کارآفرینی ، نهاد سازی) و چهار سطح
تعامل بین شرکا (افراد ، برنامه ها/پروژه ها ، اشیاء ، سازمان/فرایند). بر اساس تجزیه و تحلیل ما ، ما یک ماتریس طراحی می گیریم که می تواند مشارکت های آینده توسعه را از طریق یک سیستماتیک هدایت کند
درک گزینه های طراحی موجود تحقیقات ما بر کاربرد و انعطاف پذیری مشارکت های پیچیده بین المللی به عنوان ابزارهای سیاست سیستمیک تأکید می کند. این نقش بیشتری را برای دانشگاه های تحقیقاتی جهانی نشان می دهد
در توسعه ظرفیت و توسعه بین المللی ، و بر پتانسیل هدف گذاری مرزی تأکید می کند
منابع مالی. تحقیقات ما همچنین قدرت تحلیلی معماری سیستم را برای تجزیه و تحلیل سیاست و طراحی نشان می دهد.
ما استدلال می کنیم که تفکر معماری یک گام مفید برای تجزیه و تحلیل سیاست تفسیری از نوع STS ارائه می دهد
به ابتکارات ملی نوآوری در فرهنگ های مختلف سیاسی ، و همچنین رویکردهای سفارشی تر
برای ارزیابی برنامه

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید