دانلود مقاله معضل آقای سامی مطالعه موردی

دانلود مقاله معضل آقای سامی مطالعه موردی

دانلود مقاله معضل آقای سامی مطالعه موردی

دانلود مقاله معضل آقای سامی مطالعه موردی

موضوع انگلیسی:The dilemma of Mr. Sami: Case Study
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:5
سال انتشار:2015

چکیده
در این مورد ، تجزیه و تحلیل مدیریت عملیاتی انجام می شود که به اخلاق مدیر و مسئولیت اجتماعی پایبند است. آقای.
سامی ، که به عنوان مدیر ارشد در شرکت ساختمانی جهانی کار می کرد ، به دلیل این شایستگی در شرکت ارتقا یافت.
با این حال ، این ارتقاء در واقع یک سوال اساسی برای او است. ارتقاء که دریافت می کند ، برای او اضافی خواهد داشت
مسئولیت و بار ، اما این ارتقاء همچنین شرکت را به موفقیت های آینده می رساند. او در بند است و از آن می ترسد
سطح مسئولیت این موقعیت اگر او این پیشنهاد را نپذیرد ، به عنوان فرار از مسئولیت های اداری تلقی می شود.
این مورد وقتی با توجه به ادبیات مورد بحث قرار می گیرد ، تحت عنوان اخلاق اخلاق و مسئولیت های اجتماعی پیدا می شود.
نتایج احتمالی پرونده به عقلانیت اجتماعی اشاره دارد ، اما همچنین نشان دهنده فرار از وظیفه هنگام رد ارتقاء است.
این دو موضوع مهم در این مطالعه موردی است.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید