دانلود مقاله معضلات پایداری در حال ظهور اقتصادها

دانلود مقاله معضلات پایداری در حال ظهور اقتصادها

دانلود مقاله معضلات پایداری در حال ظهور اقتصادها

دانلود مقاله معضلات پایداری در حال ظهور اقتصادها

موضوع انگلیسی:Sustainability dilemmas in emerging
economies
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:13
سال انتشار:2014

چکیده

شواهد فزاینده ای از تغییرات آب و هوایی ، مشاغل را مجبور به ایفای نقش فعال در این زمینه می کند
کاهش بارهای پایداری و حفظ منابع برای نسل های آینده. موجود
تحقیقات در مورد پایداری تمرکز انحصاری بر کشورهای توسعه یافته با مقررات زیست محیطی دقیق و بررسی فعالان دارد. بازارهای نوظهور معضلات جالبی را ارائه می دهند
از آنجا که شهرنشینی سریع انبوه با هدف افزایش استانداردهای زندگی تهدیدهای همزمان را به همراه دارد
به سلامت محیط زیست هدف این میزگرد نشان دادن بهترین شیوه های پایداری بود
در زمینه تجاری هند. بینش های حاصل از بحث پیرامون معضلات پایداری ، زمینه مناسبی را برای تعیین بهترین شیوه های پایداری جهانی فراهم می کند.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید