دانلود مقاله مطالعه بر روی Maruca vitrata آلودگی به حبوبات حیاط دار

دانلود مقاله مطالعه بر روی Maruca vitrata آلودگی به حبوبات حیاط دار

دانلود مقاله مطالعه بر روی Maruca vitrata آلودگی به حبوبات حیاط دار

دانلود مقاله مطالعه بر روی Maruca vitrata آلودگی به حبوبات حیاط دار

موضوع انگلیسی:A study on Maruca vitrata
infestation of Yard-long beans
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:13
سال انتشار:2015

چکیده

در سطح جهانی ، Maruca vitrata (Geyer) یک محدودیت جدی در عملکرد حبوبات غذایی است
از جمله حبوبات حیاط دار (Vigna unguiculata subspecies sesquipedalis).
با این حال ، اطلاعات کمی در مورد پتانسیل آسیب ، توزیع وجود دارد
و پویایی جمعیت در حبوبات حیاطی. در مطالعه حاضر ، سطح
هجوم لاروی M. vitrata به گلها و غلافهای حبوبات حیاطی در
سریلانکا با توجه به سه فصل کشت متوالی تعیین شد ،
یالا ، آف و ماها. نتایج نشان داد که آلودگی و فراوانی لارو وجود دارد
با مرحله تکامل گلها و غلافها ، فصل زراعت و آنها متفاوت است
ترکیب اثرات تعاملی گلهای حبوبات حیاط بیشتر مستعد ابتلا به آن بودند
حمله لاروی M. vitrata در مقایسه با غلاف. فراوانی و میزان آلودگی
از M. vitrata با قسمت های گیاه متفاوت است ، دارای رتبه جوانه های گل (بالاترین)
> گلهای باز> غلافهای بالغ> غلافهای نارس (کمترین). قله آلودگی بود
به ترتیب شش و هشت هفته پس از کاشت روی گل و غلاف مشاهده شد.
در بین سه فصل زراعی ، آلودگی با M. vitrata مشخص شد
در فصلهای ماها و خاموش در مقایسه با یالا بالاتر است. یافته های این
مطالعه به شکاف دانش شناسایی شده در زمینه زیست شناسی زمینه کمک می کند
یک آفت مهم شناخته شده ، M. vitrata ، در یک محصول که قبلاً مطالعه نشده بود
در سریلانکا

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید