دانلود مقاله مطالعه اکتشافی فشارها و معضلات اخلاقی در تعارض حسابرسی

دانلود مقاله مطالعه اکتشافی فشارها و معضلات اخلاقی در تعارض حسابرسی

دانلود مقاله مطالعه اکتشافی فشارها و معضلات اخلاقی در تعارض حسابرسی

دانلود مقاله مطالعه اکتشافی فشارها و معضلات اخلاقی در تعارض حسابرسی

موضوع انگلیسی:An exploratory study of the pressures and ethical dilemmas in the
audit conflict
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:11
سال انتشار:2015

چکیده
مطالعه حاضر فشارهای درک شده توسط حسابرسان در فعالیت حرفه ای آنها را تجزیه و تحلیل می کند. علاوه بر این،
این مقاله قابلیت پذیرش اخلاقی شیوه های مشکوک و نحوه حل تعارضات توسط حسابرسان را مورد بررسی قرار می دهد
از علایقی که آنها با آن روبرو هستند این مقاله همچنین تأثیر اندازه حسابرسی را مورد بررسی قرار می دهد
تجربیات حسابرسان در درک فشارها ، قضاوت اخلاقی آنها و
راه حل تعارض منافع
داده ها از طریق پرسشنامه ای که برای حسابرسان کوچک و متوسط ​​اجرا شد جمع آوری شد
موسسات حسابرسی در اسپانیا ، اعضای REA (Registro de Economistas Auditores).
این مطالعه همانطور که ارائه می دهد به ادبیات دانشگاهی بین المللی در مورد رفتار حسابرسی کمک می کند
داده های تجربی جدید در مورد فشارهای درک شده ، نه تنها فشارهای مشتری حسابرسی ، که بوده است
به طور گسترده در ادبیات دانشگاهی مطالعه شده است ، اما علاوه بر این ، فشارهای ناشی از آن را برجسته می کند
خود م auditسسه حسابرسی که می تواند بر کیفیت حسابرسی نیز تأثیر سوء داشته باشد. همچنین به این امر کمک می کند
درک تأثیر این فشارها بر رفتار حسابرسان.
نتایج این مطالعه همچنین برای حسابرسی قانونی و حرفه ای اسپانیایی اهمیت ویژه ای دارد
نظارتی که در حال حاضر با چالش ایجاد مجموعه ای از استانداردهای اخلاقی روبرو هستند
بهبود قضاوت و رفتار اخلاقی متخصصان حسابداری
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید