دانلود مقاله مشکلات اجتماعی و جهت گیری مجدد صنعت

دانلود مقاله مشکلات اجتماعی و جهت گیری مجدد صنعت

دانلود مقاله مشکلات اجتماعی و جهت گیری مجدد صنعت

دانلود مقاله مشکلات اجتماعی و جهت گیری مجدد صنعت

موضوع انگلیسی:Societal problems and industry reorientation

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:16
سال انتشار:2015

چکیده

پرداختن به مشکلات اجتماعی مستلزم تغییر جهت شرکت های صنایع از جمله تغییر در فناوری ، سیستم های اعتقادی و مأموریت است. هدف این مقاله دو مشارکت در مسئله دیالکتیک است
مدل LifeCycle (DILC) ، که پویایی بسیج سیاسی اجتماعی را در اطراف جامعه نشان می دهد
مشکلات و واکنش های صنعت ابتدا ، پنج مرحله در مدل DILC با بینش توضیح داده شده است
از نظریه جنبش اجتماعی ، علوم سیاسی ، توجه عمومی ، مدیریت مسائل ، استراتژی سیاسی شرکت ها و مدیریت نوآوری. دوم ، یک الگوی چرخه عمر "چرخه ای" مورد بررسی قرار می گیرد ، که در آن الف
مشکل اجتماعی به صورت خطی در مراحل متوالی پیشرفت نمی کند ، بلکه می تواند "عقب" نیز حرکت کند
اگر توجه عمومی یا سیاسی کاهش یابد. ما این مشارکت ها را با یک مطالعه طولی بررسی می کنیم
مشکل ایمنی خودرو و پاسخ خودروسازان آمریکایی (1900–1995). ما از ترکیب استفاده می کنیم
روش کمی-کیفی که از تجزیه و تحلیل سری های زمانی همراه به عنوان پشتیبانی از عمق استفاده می کند
مطالعه موردی. مطالعه موردی نشان داد که صنعت تا مدت ها تأثیر طراحی خودرو بر مرگ و میر را انکار می کرد ،
و با اکراه موقعیت خود را در اواسط دهه 1960 (تحت فشار افکار عمومی و سیاست گذاران) تغییر داد. در اواخر دهه 1980 ، هنگامی که بازارها ظهور کردند زیرا ایمنی بخشی از ترجیحات مصرف کنندگان شد ،
این صنعت تغییرات جامعی را در فناوری ، باورها و رسالت اعمال کرد.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید