دانلود مقاله مشاغل غیررسمی و اعتبار خرد

دانلود مقاله مشاغل غیررسمی و اعتبار خرد

دانلود مقاله مشاغل غیررسمی و اعتبار خرد

دانلود مقاله مشاغل غیررسمی و اعتبار خرد

موضوع انگلیسی:Informal businesses and micro-credit
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:10
سال انتشار:2015

چکیده

با ترکیب داده های کمی با کیفی ، از طریق یک روش منحصر به فرد از خاطرات مالی ، ما توضیحات ضخیمی از مشاغل غیررسمی شامل دستفروشی کشتی ها ارائه می دهیم.
و سایر محصولات در Ramanagaram ، Karnataka ، هند. از طریق ورود پول نقد از
مشاغل برای بازپرداخت وام ، ما نشان می دهیم که یک وام استاندارد تامین مالی خرد برای آنها مناسب نیست
جریانهای نقدی تجاری مشاغل غیر رسمی با فصلی بودن و بی ثباتی ناشی می شوند
شرایط بافتی و اجتماعی-جمعیتی خانوارهایی که آنها را اداره می کنند. درک عمیق از چنین مشاغلی برای تقویت بخش غیررسمی ضروری است
حمایت از زندگی اقتصادی فقرا

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید