دانلود مقاله مشارکت روانشناسی جامعه در مطالعه نابرابری های اجتماعی ، رفاه و عدالت اجتماعی

دانلود مقاله مشارکت روانشناسی جامعه در مطالعه نابرابری های اجتماعی ، رفاه و عدالت اجتماعی

دانلود مقاله مشارکت روانشناسی جامعه در مطالعه نابرابری های اجتماعی ، رفاه و عدالت اجتماعی

دانلود مقاله مشارکت روانشناسی جامعه در مطالعه نابرابری های اجتماعی ، رفاه و عدالت اجتماعی

موضوع انگلیسی:Community psychology contributions to the study of social inequalities,
well-being and social justice
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:3
سال انتشار:2014

چکیده

این شماره ویژه از مجله مداخله روانی اجتماعی با هدف کمک به درک
رفاه انسان به عنوان یک مساله عدالت اجتماعی نابرابری در سلامتی و رفاه ارتباط تنگاتنگی با آن دارد
نابرابری های اجتماعی و رفع آنها شامل بهبود کیفیت زندگی و شرایط زندگی است
از جوامع اگرچه رسیدن به یک جامعه عادلانه تر مستلزم تغییرات سیستمیک است ، اما اقدامات گروه ها را هدف قرار می دهد
که بیشتر در معرض آسیب پذیری های متعدد هستند باید به منظور کاهش شیب آن تشدید شود
شیب اجتماعی سلامت و رفاه. روانشناسی جامعه به عنوان یکی از اصول کلیدی خود از آن استقبال می کند
از تغییرات اجتماعی از طریق توانمندسازی گروه های محروم مانند کودکان و جوانان حمایت می کند
زندگی در فقر ، زنان مبتلا به خشونت ، افراد دارای معلولیت و مهاجران سالخورده. این
مشارکت های این تک نگارش ، اقداماتی را برای یک دستور کار علمی ارائه می دهد که هدف آن ارائه است
فرصت برای همه افراد برای دستیابی به معنا و کنترل بیشتر بر منابع مورد نیاز خود
رفاه و رفاه آنها

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید