دانلود مقاله مشارکت داده باز بین شرکت ها و دانشگاه ها

دانلود مقاله مشارکت داده باز بین شرکت ها و دانشگاه ها

دانلود مقاله مشارکت داده باز بین شرکت ها و دانشگاه ها

دانلود مقاله مشارکت داده باز بین شرکت ها و دانشگاه ها

موضوع انگلیسی:Open data partnerships between firms and universities
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:11
سال انتشار:2015

چکیده

شرکتهای متمرکز بر علم در حال آزمایش ابتکارات "داده های باز" هستند که شامل همکاری با دانشمندان دانشگاهی می شود و بدین وسیله همه نتایج بدون هیچ محدودیتی منتشر می شوند. شرکت هایی که به دنبال سود از باز شدن هستند
داده ها با دو چالش کلیدی روبرو هستند: آشکارسازی مشکلات تحقیق و توسعه ممکن است اطلاعات ارزشمندی را برای رقبا فاش کند ، و
دانشمندان دانشگاهی ممکن است انگیزه کافی برای رسیدگی به مشکلات ناشی از شرکت ها نداشته باشند. ما چگونگی غلبه شرکت ها بر این چالش ها را از طریق مطالعه استقرایی کنسرسیوم ژنومیک ساختاری بررسی می کنیم. ما آن را پیدا می کنیم
عملکرد کنسرسیوم به عنوان یک سازمان مرزی دو مکانیسم اصلی برای رسیدگی ارائه داد
چالش های فوق اول ، با آشکارسازی میانجی ، سازمان مرزی به شرکتها اجازه داد تا مشکلات تحقیق و توسعه را فاش کنند و پیامدهای نامطلوب رقابتی را به حداقل برسانند. دوم ، با فعال کردن چندگانه
اهداف سازمان مرزی باعث افزایش جذابیت برنامه های آگاه از صنعت برای دانشگاهیان شد
دانشمندان ما نتایج خود را بر اساس یک مدل بنیادی از سازمانهای مرزی به عنوان وسیله ای برای باز کردن کار می کنیم
ابتکارات داده مطالعه ما به تحقیق در مورد مشارکت های تحقیقاتی عمومی و خصوصی و دانش کمک می کند
سازمانهای آشکار و مرزی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید