دانلود مقاله مسئولیت زنجیره ای در زنجیره های تامین چند لایه

دانلود مقاله مسئولیت زنجیره ای در زنجیره های تامین چند لایه

دانلود مقاله مسئولیت زنجیره ای در زنجیره های تامین چند لایه

دانلود مقاله مسئولیت زنجیره ای در زنجیره های تامین چند لایه

موضوع انگلیسی:Chain liability in multitier supply chains
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:14
سال انتشار:2014

چکیده
هنگامی که به طور عمومی آگاه می شود که محصولات با عرضه کنندگان مرتبط هستند که به صورت ناپایدار درگیر می شوند
نستله ، زارا و کیمبرلی کلارک ، در میان دیگران ، رفتارها را اعتراض می کنند. پدیده ای که به موجب آن مصرف کنندگان شرکت ها را مسئول رفتارهای ناپایدار بالادست خود می دانند
شرکا مفهوم "مسئولیت زنجیره ای" را پیشنهاد می دهند. این مطالعه با هدف ایجاد بینش در مورد سوابق
و عواقب ناشی از چنین مسئولیت های مصرف کننده. با استفاده از داده های چهار آزمایش پیمایشی مبتنی بر تصویر ، نویسندگان دریافتند که در صورت تخریب محیط زیست ، مسئولیت زنجیره افزایش می یابد
حادثه (1) بیشتر از رفتار تامین کننده به جای فورس ماژور ، (2) ناشی از تصمیم شرکت است
و نه تصمیم یک کارمند ، و (3) شدیدتر است. اسناد مسئولیت
با فاصله سازمانی متفاوت از تامین کننده ، اندازه شرکت ، اهمیت استراتژیک تفاوت ندارند
محصول عرضه شده ، یا وجود سیستم های مدیریت محیط زیست. اثر مسئولیت زنجیره ای
همچنین خطرات شدیدی را برای شرکت مرکزی ایجاد می کند. انتساب مسئولیت بیشتر خشم مصرف کنندگان را افزایش می دهد
و تمایل به تحریم بنابراین ، شرکت ها باید برای اطمینان از رفتار پایدار در سراسر کشور تلاش کنند
زنجیره تأمین ، برای محافظت از آنها در برابر مسئولیت زنجیره ای.
 

موضوع انگلیسی:Chain liability in multitier supply chains
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:14
سال انتشار:2014

چکیده
هنگامی که به طور عمومی آگاه می شود که محصولات با عرضه کنندگان مرتبط هستند که به صورت ناپایدار درگیر می شوند
نستله ، زارا و کیمبرلی کلارک ، در میان دیگران ، رفتارها را اعتراض می کنند. پدیده ای که به موجب آن مصرف کنندگان شرکت ها را مسئول رفتارهای ناپایدار بالادست خود می دانند
شرکا مفهوم "مسئولیت زنجیره ای" را پیشنهاد می دهند. این مطالعه با هدف ایجاد بینش در مورد سوابق
و عواقب ناشی از چنین مسئولیت های مصرف کننده. با استفاده از داده های چهار آزمایش پیمایشی مبتنی بر تصویر ، نویسندگان دریافتند که در صورت تخریب محیط زیست ، مسئولیت زنجیره افزایش می یابد
حادثه (1) بیشتر از رفتار تامین کننده به جای فورس ماژور ، (2) ناشی از تصمیم شرکت است
و نه تصمیم یک کارمند ، و (3) شدیدتر است. اسناد مسئولیت
با فاصله سازمانی متفاوت از تامین کننده ، اندازه شرکت ، اهمیت استراتژیک تفاوت ندارند
محصول عرضه شده ، یا وجود سیستم های مدیریت محیط زیست. اثر مسئولیت زنجیره ای
همچنین خطرات شدیدی را برای شرکت مرکزی ایجاد می کند. انتساب مسئولیت بیشتر خشم مصرف کنندگان را افزایش می دهد
و تمایل به تحریم بنابراین ، شرکت ها باید برای اطمینان از رفتار پایدار در سراسر کشور تلاش کنند
زنجیره تأمین ، برای محافظت از آنها در برابر مسئولیت زنجیره ای.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید