دانلود مقاله مروری بر ادبیات مدیریت کیفیت

دانلود مقاله مروری بر ادبیات مدیریت کیفیت

دانلود مقاله مروری بر ادبیات مدیریت کیفیت

دانلود مقاله مروری بر ادبیات مدیریت کیفیت

موضوع انگلیسی:Revisión de la literatura sobre gestión de la calidad

زبان: اسپانیایی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:16
سال انتشار:2015

چکیده

هدف از این مطالعه ارائه مروری بر تحقیقات مدیریت کیفیت است
در مجلات آمریکایی اسپانیایی و اسپانیایی بین سالهای 2005 تا 2013 منتشر شده است. این مطالعه مقالاتی را در نظر می گیرد
به زبان اسپانیایی یا انگلیسی با رویکردی اساساً مدیریتی نوشته شده است. طبقه بندی بعدی هر مقاله بر اساس 3 عنصر بود: روش مطالعه ، نوع کاربرد /
بخش تجاری که مطالعه در آن متمرکز بود و موضوعات خاصی که در مقاله به آنها پرداخته شد. تجزیه و تحلیل
علاقه شدیدی به تحقیق در مورد مقررات بین المللی و اجرای آن نشان می دهد
سیستم های کیفیت ، در حالی که مسائل مربوط به سیستم های کیفیت بر اساس روش شناسی
شش سیگما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه با بررسی نواحی آینده به پایان می رسد
تحقیقات بالقوه ای که بحث کافی را ایجاد نکرده اند

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید