دانلود مقاله مدیریت یکپارچه چشم انداز برای کشاورزی ، معیشت روستایی ، و حفاظت از اکوسیستم

دانلود مقاله مدیریت یکپارچه چشم انداز برای کشاورزی ، معیشت روستایی ، و حفاظت از اکوسیستم

دانلود مقاله مدیریت یکپارچه چشم انداز برای کشاورزی ، معیشت روستایی ، و حفاظت از اکوسیستم

دانلود مقاله مدیریت یکپارچه چشم انداز برای کشاورزی ، معیشت روستایی ، و حفاظت از اکوسیستم

موضوع انگلیسی:Integrated landscape management for agriculture, rural livelihoods,
and ecosystem conservation
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:11
سال انتشار:2014

چکیده

رویکردهای مدیریت یکپارچه چشم انداز در حال حاضر توجه جدیدی را به خود جلب کرده است زیرا دانشمندان ، سیاستگذاران و ذینفعان محلی نیاز به افزایش چند منظوره کشاورزی را درک می کنند.
مناظر برای تولید غذا ، بهبود معیشت و حفاظت از اکوسیستم. چنین رویکردهایی
در بسیاری از مناطق آمریکای لاتین و کارائیب (LAC) تلاش شده است ، اما تا به حال وجود داشته است
هیچ ارزیابی سیستماتیک از ویژگی ها ، نتایج و محدودیت های آنها انجام نشده است. برای پر کردن این فاصله ، ما
شرکت کنندگان و مدیران در طرح های چشم انداز یکپارچه در سراسر منطقه LAC به
زمینه ها ، انگیزه ها و اهداف این طرح ها ، ذینفعان و شرکت کنندگان ، فعالیت ها و سرمایه گذاری ها ، نتایج و موفقیت ها و کاستی های اصلی را مشخص کنید. نتایج 104 ابتکار در 21 مورد
کشورها نشان می دهند که مدیریت چشم انداز یکپارچه در سراسر منطقه برای رسیدگی به الف مورد استفاده قرار می گیرد
انواع چالش ها در زمینه های مختلف ، و استفاده از این رویکرد در حال گسترش است. ابتکارات گزارش شده است
سرمایه گذاری در چهار "حوزه" اصلی چند منظوره چشم انداز: تولید کشاورزی ، حفاظت از اکوسیستم ، معیشت انسان ، و برنامه ریزی و هماهنگی نهادی. ابتکارات گزارش دادند
نتایج مثبت در هر چهار حوزه ، اما به ویژه در مورد برنامه ریزی نهادی و
هماهنگی ابتکارات با تعداد بیشتری از اهداف ، سرمایه گذاری ها و ذینفعان مشارکت کننده
همه گروه ها تعداد قابل توجهی از نتایج مثبت را گزارش کردند ، که ارزش قابل توجهی را در نتایج نشان می دهد
احکام اصلی رویکرد یکپارچه مدیریت چشم انداز چالش های کلیدی شناسایی شده توسط نظرسنجی
پاسخ دهندگان – از جمله افق زمانی طولانی مورد نیاز برای دستیابی به نتایج در مقیاس وسیع ، چارچوب سیاست های حمایتی نشده و مشکل در مشارکت بخش خصوصی و سایر ذینفعان مهم – ارائه می دهند
بینش هایی برای بهبود اثربخشی آینده ابتکارات چشم انداز یکپارچه

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید