دانلود مقاله مدیریت دانش و گرایش به بازاریابی داخلی در توسعه مزایای رقابتی در بخش هتل

دانلود مقاله مدیریت دانش و گرایش به بازاریابی داخلی در توسعه مزایای رقابتی در بخش هتل

دانلود مقاله مدیریت دانش و گرایش به بازاریابی داخلی در توسعه مزایای رقابتی در بخش هتل

دانلود مقاله مدیریت دانش و گرایش به بازاریابی داخلی در توسعه مزایای رقابتی در بخش هتل

موضوع انگلیسی:Gestión del conocimiento y orientación al marketing interno en el
desarrollo de ventajas competitivas en el sector hotelero
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:9
سال انتشار:2015

چکیده
جهت گیری برای بازاریابی داخلی (IMO) می تواند یک ابزار مدیریت دانش باشد
کارمندانی که به شرکتها اجازه می دهد تا حدی مزیت رقابتی ایجاد کنند
اطلاعات را تولید می کند ، آن را به صورت داخلی در اختیار شما قرار می دهد تا در نهایت به نیازهای شما پاسخ دهد. IMO ، از طریق مدیریت مناسب سرمایه انسانی ، رقابت موثرتر را آسان تر می کند
و به چالش های بازار پاسخ چابکی بدهد. در این مطالعه 3 بعد که
آنها IMO را تشکیل می دهند و تصور می کنند که مدیریت دانش مربوط به تولید هوش در مورد نیازهای کارکنان ، ارتباط آنها و پاسخ بعدی آنها است. بعد
یک تحقیق تجربی برای تجزیه و تحلیل میزان IMO در هتلهای اسپانیایی انجام شده است و در آن
طبقه بندی 3 گروه متمایز با توجه به این سطوح مشخص می شود. علاوه بر این ، گواه است
IMO به عنوان منبع مزیت رقابتی ، زیرا سطح بالاتری از رضایت شغلی و
تعهد سازمانی در گروه های دارای بالاترین IMO
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید