دانلود مقاله مدیریت تغییر در تحویل پروژه های پیچیده

دانلود مقاله مدیریت تغییر در تحویل پروژه های پیچیده

دانلود مقاله مدیریت تغییر در تحویل پروژه های پیچیده

دانلود مقاله مدیریت تغییر در تحویل پروژه های پیچیده

موضوع انگلیسی:Managing change in the delivery of complex projects
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:13
سال انتشار:2016

چکیده

با ورود به عصر "داده های بزرگ" ، اطلاعات دارایی ها به پروژه ای پیچیده تبدیل می شود. تحقیقات قبلی فناوری های دیجیتالی را نشان می دهد
اشکال سریع و انعطاف پذیر سازماندهی پروژه را فعال کنید. این تحقیق شیوه های مدیریت تغییرات در ایرباس ، CERN و Crossrail را از طریق تجزیه و تحلیل می کند
بررسی روی میز ، مصاحبه ها ، بازدیدها و یک کارگاه متقابل. این سازمانها با تکیه بر فناوری های دیجیتالی پروژه های پیچیده ای را ارائه می دهند
مدیریت مجموعه داده های بزرگ ؛ و از مدیریت پیکربندی ، یک رویکرد مهندسی سیستم با منشاء اواسط قرن بیستم ، برای ایجاد و استفاده از
حفظ یکپارچگی در آنها ، مدیریت پیکربندی بیشتر و نه مهمتر شده است. اطلاعات دارایی با تغییر تغییر یافته است
از طریق سیستم های دیجیتال ، با استفاده از فرایندهای نسبتاً سلسله مراتبی ، ناهمزمان و متوالی مدیریت می شود. این مقاله با کشف محدودیت ها مشارکت می کند
انعطاف پذیری در پروژه های پیچیده که در آن صداقت مهم است. چالش های مدیریت تغییرات با توجه به ماهیت در حال تحول مورد بحث قرار می گیرد
مدیریت پیکربندی؛ استفاده احتمالی از تجزیه و تحلیل در پروژه های پیچیده ؛ و مفاهیم تحقیق و عمل

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید