دانلود مقاله مدیریت اخلاق در بخش عمومی – پیشینه و ابزارها

دانلود مقاله مدیریت اخلاق در بخش عمومی – پیشینه و ابزارها

دانلود مقاله مدیریت اخلاق در بخش عمومی – پیشینه و ابزارها

دانلود مقاله مدیریت اخلاق در بخش عمومی – پیشینه و ابزارها

موضوع انگلیسی:Ethics Management in Public Sector – Background and Tools

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:4
سال انتشار:2015

چکیده

این مقاله زمینه های مفهومی مورد بحث در ادبیات حرفه ای مربوط به مدیریت اخلاق به طور کلی و
همچنین به طور خاص ، در بخش دولتی. آثار در این زمینه مفاهیم ، نظریه های کلی ، مشکلات و ابزارها را ارائه می دهد
ما می توانیم در یک فعالیت مدیریتی استفاده کنیم. این مقاله سعی می کند این داده های کلی را برای بخش عمومی یک کشور برآورد کند. اصلی
هدف از این مطالعه شناسایی آن دسته از ابزارهای خاص است که می توانند با موفقیت در موسسات دولتی اجرا شوند
ارتباط با مشکلات اخلاقی خاصی که در آنجا پیدا می کنیم. منابع شواهد شامل آثار ارزشمند متخصصان و مطالعات است
انجام شده و بر اخلاق در بخش عمومی تمرکز کرده است. استدلال اصلی تحقیقات ما بر اساس این واقعیت است که برخی از نظریه ها ،
مفاهیم یا ابزارها بسیار کلی هستند و برای بخش عمومی ، به ویژه برای کشورهایی که نیاز به سفارشی سازی دارند ، نیاز دارند
فساد و رفتارهای غیراخلاقی در سطح بالایی قرار دارد. نتیجه گیری مقاله به کاربرد ابزارهای مختلف اشاره دارد
مدیریت اخلاق در بخش دولتی ، همچنین ارتباط قوی بین اخلاق و رقابت پذیری را اثبات می کند
در نتیجه ، بین اخلاق و سرمایه گذاری نتایج و نتیجه گیری بر مناطق اصلی بخش عمومی از
کشورهایی که فساد و عدم رعایت اصول اخلاقی یک مشکل واقعی است

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید