دانلود مقاله مدلهای مدیریت نتایج

دانلود مقاله مدلهای مدیریت نتایج

دانلود مقاله مدلهای مدیریت نتایج

دانلود مقاله مدلهای مدیریت نتایج

موضوع انگلیسی:Modelos de gestión de resultados
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:9
سال انتشار:2015

چکیده
اطلاعات حسابداری به عنوان ستون اساسی تصمیم گیری توسط نمایندگان شرکت تصور می شود. بنابراین ، چنین اطلاعاتی باید دارای مجموعه ای از الزامات باشد که شرایط را تضمین می کند
کیفیت یکسان ، به گونه ای که تعصب ایجاد نکند. بنابراین ، در سالهای اخیر توسعه مدلها و اجرای اقدامات با هدف کاهش
رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
بنابراین ، بر اساس مدلهای توسعه یافته در ادبیات برای تعیین کمی اختیار
حسابداری ، هدف از این کار تعیین این است که آیا هر یک از این مدلها نتایج بهتری ارائه می دهند یا خیر
در مورد کمی کردن مدیریت نتایج حاصل از آزمایشات مشخصات و قدرت.
برای این منظور ، نمونه ای از 33410 مشاهدات مربوط به شرکت های غیر مالی استفاده شده است.
از ایالات متحده ، کانادا ، انگلستان ، کره ، ژاپن ، ایتالیا ، آلمان ، فرانسه ، اسپانیا ، ˜ کانادا و استرالیا
که در طول دوره 2005-2009 در بازارهای سهام فهرست شده اند. نتایج قرار داده شده از
برتری مدل جونز تنظیم شده به ROA با توجه به مدل جونز و
مدل جونز اصلاح شده
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید