دانلود مقاله محاسبه تصاویر برابری در فضای دیجیتال

دانلود مقاله محاسبه تصاویر برابری در فضای دیجیتال

دانلود مقاله محاسبه تصاویر برابری در فضای دیجیتال

دانلود مقاله محاسبه تصاویر "برابری" در فضای دیجیتال

موضوع انگلیسی:Accounting for images of ‘equality’ in digital space
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:23
سال انتشار:2015

چکیده
این مقاله از چارچوب گسترده تحلیل گفتمان انتقادی (CDA) برای ارتباط استفاده می کند
محتوای موسسه حسابداری حرفه ای یونان [‘S؟ ma Orkvt؟ n Elegkt؟ n
Logist؟ n ’(SOEL)] فضای دیجیتالی به ساختارهای وسیع تر و حسابداری جنسیتی
سخنرانی های حسابداران فرایندهای ساخت و بازطراحی
فضای الکترونیکی و انتخاب تصاویر ظاهر شده بر روی آن به عنوان ضروری تجزیه و تحلیل می شود
مکانیسم هایی که نه تنها "واقعیت ها" را منعکس می کنند ، بلکه به بازتولید آنها نیز کمک می کنند
روابط قدرت بین دو طرف ، نابرابری های جنسیتی و سلسله مراتب جنسیتی برقرار شده است.
این مطالعه اکتشافی تکثیر تصاویری از مردان (حسابدار) را منعکس می کند
ساختارهای غالب مرد این حرفه. نتیجه این امر حذف و
زنان را به حاشیه براند شواهد تجربی ارائه شده در این مطالعه نشان دهنده فقدان آن است
تصاویری که زنان حسابدار حرفه ای را نشان می دهند. جایی که زنان نمایندگی می شوند ،
آنها در نقش های گوش دادن ، نقش های حمایتی یا در نقش "دیگری" به تصویر کشیده شده اند. این یافته ها
نشان دادن تمرینات محرومیتی مبتنی بر جنسیت ، که مردان را تسهیل می کند
تسلط (حرفه ای) نخبگان و کمک به تقویت کلیشه های جنسیتی. این
مطالعه استدلال می کند که افزایش نمایندگی (حسابداری) زنان در دیجیتال یونانی است
فضا گامی مثبت برای گنجاندن زنان در حرفه یونانی است.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید