دانلود مقاله مبانی فلسفی اخلاق محیطی

دانلود مقاله مبانی فلسفی اخلاق محیطی

دانلود مقاله مبانی فلسفی اخلاق محیطی

دانلود مقاله مبانی فلسفی اخلاق محیطی

موضوع انگلیسی:Philosophical Underpinnings of Environmental Ethicss
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:5
سال انتشار:2015

چکیده

این مقاله زیربناهای فلسفی اخلاق محیطی را به عنوان اخلاق مسئولیت انسان در برابر زندگی در نظر می گیرد ،
زندگی انسان و زندگی طبیعت این تفسیر از اخلاق محیطی در نظریه مسئولیت توسط هانس بیان شده است
جوناس با تکیه بر اصل شناسی کلی بودن ، یوناس روش جدیدی از بودن انسان را به عنوان "شخص مورد اعتماد طبیعت" اثبات می کند.
این مقاله تجزیه و تحلیل بازتابی نظریه مسئولیت توسط هانس یوناس را ارائه می دهد. پیش فرض این نظریه این است که
بشریت می تواند از بین برود ، اما می توان از مرگ اجتناب کرد. ترس دقیقاً همان چیزی است که می تواند به جلوگیری از نابودی بشریت کمک کند. متقابلا
به نظر هانس یوناس ، نویسندگان این مقاله تصور می کنند که "ابتکارات ترس" برای تغییر روند قبل از آخرالزمان کافی نیست. به عنوان
نویسندگان معتقدند ، القای تمدن صنعتی مدرن با توسعه ای جدید (از نظر کره هوایی ، زیست محیطی- اخلاقی) بسیار مهم است
بردار اهمیت عملی نظریه مسئولیت هانس یوناس با نمونه های اخلاق محیطی نشان داده شده است
و مفهوم توسعه پایدار

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید