دانلود مقاله قابلیت استفاده از گزارش حوادث و حوادث برای خطر مبتنی بر شواهد مدل سازی

دانلود مقاله قابلیت استفاده از گزارش حوادث و حوادث برای خطر مبتنی بر شواهد مدل سازی

دانلود مقاله قابلیت استفاده از گزارش حوادث و حوادث برای خطر مبتنی بر شواهد مدل سازی

دانلود مقاله قابلیت استفاده از گزارش حوادث و حوادث برای خطر مبتنی بر شواهد مدل سازی

موضوع انگلیسی:Usability of accident and incident reports for evidence-based risk
modeling

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:13
سال انتشار:2015

چکیده
این مقاله مطالعه 115 گزارش تصادفات زمین گیر از اداره تحقیقات ایمنی از
فنلاند و شعبه بررسی حوادث دریایی در بریتانیا ، و همچنین 163 گزارش زمینگیری نزدیک به خط
از پایگاه های اطلاعاتی ForeSea و Finnpilot. هدف این بود که نوع دانش مورد نیاز را بیابیم
از چنین منابعی استخراج شده و درباره قابلیت استفاده از گزارش تصادفات و حوادث برای مدل سازی ریسک مبتنی بر شواهد بحث شود. نسخه جدیدی از سیستم تجزیه و تحلیل و طبقه بندی عوامل انسانی (HFACS) به عنوان چارچوبی برای بررسی گزارشات تصادف معرفی شده است. طبقه بندی مثبت جدید به عنوان عوامل ایمنی ، که
بر اساس عملکردهای مثبت سطح بالا هستند که پیش نیاز عملیات حمل و نقل ایمن هستند ، مورد استفاده قرار می گیرد
بررسی گزارشات حادثه گزارش تصادفات به عنوان یک منبع شواهد معتبر برای استخراج آن نشان داده شده است
مهمترین عوامل مثر در وقایع گزارش اجباری حوادث مفید است
درک موانع موثر به عنوان اقدامات کنترل ریسک. هر چند گزارش حوادث داوطلبانه وجود دارد
در شکل فعلی آنها چندان قابل اعتماد نیست که برای مدل سازی ریسک مبتنی بر شواهد استفاده شود.
 2015 نویسندگان. منتشر شده توسط Elsevier Ltd. این یک مقاله دسترسی آزاد تحت مجوز CC BY-NC-ND است
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید