دانلود مقاله  فهرست مختصر آب و هوای ایمنی نروژی (NORSCI مختصر)

دانلود مقاله  فهرست مختصر آب و هوای ایمنی نروژی (NORSCI مختصر)

دانلود مقاله  فهرست مختصر آب و هوای ایمنی نروژی (NORSCI مختصر)

دانلود مقاله  فهرست مختصر آب و هوای ایمنی نروژی (NORSCI مختصر)

موضوع انگلیسی:The Brief Norwegian Safety Climate Inventory (Brief NORSCI)
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:8
سال انتشار:2016

چکیده

هدف از این مطالعه ، تعیین ویژگی های روان سنجی ایمنی 11 موردی مختصر نروژی بود
فهرست آب و هوا (مختصر NORSCI) و بررسی ارتباط مستقیم و غیر مستقیم بین نوبت کاری
برنامه ها ، مشکلات خواب ، شکایات سلامتی و شرایط ایمنی روانی. مطالعه بر اساس بود
در یک پرسشنامه پیمایشی در یک نمونه مقطعی تصادفی از 8066 کارگر از
صنعت نفت دریایی نروژ نتایج نشان داد که NORSCI مختصر روان سنجی خوبی دارد
خواص سه عامل مرتبه اول موجودی را می توان در مرتبه دوم ترکیبی ترکیب کرد
ضریب آب و هوای ایمنی با سازه بالا و اعتبار همگرا. کارگران در نوبت های مختلف کار می کنند
سطوح مشکلات خواب و شرایط ایمنی متفاوت است ، اما در مورد شکایات مربوط به سلامتی متفاوت است. همه برنامه های شیفت غیر روزه نسبت به میزان قابل توجهی بالاتر از مشکلات خواب را گزارش کردند
کارگران شیفت روز کارکنان شیفت شب بیشترین برداشت مثبت را از ایمنی داشتند. تغییر برنامه کاری
ارتباط غیرمستقیمی با وضعیت ایمنی از طریق مشکلات خواب داشت ، اما نه از طریق شکایات مربوط به سلامتی. این نتایج شواهد احتمالی برای مشکلات خواب به عنوان یک عامل توضیحی بالقوه در این زمینه ارائه می دهد
رابطه شیفتی – امنیت آب و هوایی و امنیت روانی در حالی که این مطالعه ویژگی های روان سنجی NORSCI مختصر و همچنین روابط آن با نوبت کاری ، سلامتی و خواب را اثبات کرده است ، بیشتر
به منظور تعیین بیشتر اعتبار ابزار ، تحقیقات مورد نیاز است.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید