دانلود مقاله فرهنگ سازی و تعدیل مهاجران سالخورده از اتحاد جماهیر شوروی سابق

دانلود مقاله فرهنگ سازی و تعدیل مهاجران سالخورده از اتحاد جماهیر شوروی سابق

دانلود مقاله فرهنگ سازی و تعدیل مهاجران سالخورده از اتحاد جماهیر شوروی سابق

دانلود مقاله فرهنگ سازی و تعدیل مهاجران سالخورده از اتحاد جماهیر شوروی سابق

موضوع انگلیسی:Acculturation and adjustment of elderly émigrés from the former Soviet Union
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:11
سال انتشار:2014

چکیده

مهاجران اتحاد جماهیر شوروی سابق در ایالات متحده به طور متوسط ​​از سایر گروه های مهاجر مسن ترند و دارای بزرگسالان هستند
بیش از 65 نفر شامل بخش بزرگی از جمعیت روسی زبان هستند. با وجود خطرات شناخته شده مرتبط با
مهاجرت سالمندان ، با این حال ، محققان و ارائه دهندگان مشکلات سازگاری را برای آنها دست کم گرفته اند
سالمندان روسی زبان در ایالات متحده این افراد مسن تمایل دارند فرهنگ جدیدی را به سختی بدست آورند و باقی بمانند
تمایل زیادی به فرهنگ میراث خود دارند. با این حال ، تحقیقات محدود نحوه فرهنگ پذیری را برای هر دو بررسی می کند
فرهنگ مبدا و فرهنگ میزبان به رفاه این گروه مهاجر کمک می کند. این مطالعه
ارزش تطبیقی ​​فرهنگ سازی میزبان و میراث را در چندین حوزه در زندگی افراد مسن ارزیابی می کند
مهاجران اتحاد جماهیر شوروی سابق در مناطق بالتیمور و واشنگتن دی سی در ایالات متحده ساکن شدند
ایالت ها. سطح فرهنگ سازی با توجه به فرهنگ میزبان و میراث با زبان اندازه گیری شد ،
مقیاس هویت و رفتار (LIB؛ Birman & Trickett، 2001) و برای پیش بینی روانی ، خانوادگی ، اجتماعی ،
و نتایج تعدیل مراقبت های پزشکی. نتایج نشان می دهد که فرهنگ پذیری به میزبان یا فرهنگ میراث دارای است
عملکردهای مختلف بسته به حوزه زندگی به ویژه ، فرهنگ پذیری بالای آمریکا به بهبود بهتر کمک کرد
سازگاری در حوزه های روانی ، خانوادگی و اجتماعی. فرهنگ سازی میراث با
نتایج بهتری در حوزه اجتماعی داشته و تأثیرات متفاوتی برای سازگاری روانی داشته است. نظری
مفاهیم اهمیت ارزیابی حوزه های مختلف زندگی سازگاری از طریق دو خطی را نشان می دهد
مدل فرهنگ سازی برای جمعیت کم مطالعه مهاجران سالخورده

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید