دانلود مقاله فرهنگ افتخار بهترین توضیح برای نرخ های بالا است قتل جنایتکارانه در پرنامبوکو

دانلود مقاله فرهنگ افتخار بهترین توضیح برای نرخ های بالا است قتل جنایتکارانه در پرنامبوکو

دانلود مقاله فرهنگ افتخار بهترین توضیح برای نرخ های بالا است قتل جنایتکارانه در پرنامبوکو

دانلود مقاله فرهنگ افتخار بهترین توضیح برای نرخ های بالا است قتل جنایتکارانه در پرنامبوکو

موضوع انگلیسی:The culture of honor as the best explanation for the high rates
of criminal homicide in Pernambuco
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:8
سال انتشار:2015

چکیده

کار حاضر با هدف بررسی گرایش به قتل مجرمانه با استفاده از طیف گسترده ای انجام شد
رویکردی شامل نظریه های مبتنی بر سرخوردگی اقتصادی اجتماعی ، فرایندهای تصمیم گیری ، دلبستگی عاطفی ، تستوسترون ، رشد اخلاقی ، ارزش های اخلاقی و فرهنگ شرافت. در مجموع
160 مرد بزرگسال برزیلی پرسشنامه ، آزمایشات روانشناسی مختلف و نسبت رقم راست را تکمیل کردند
اندازه گیری یافته ها همه نظریه های مورد آزمایش را کنار گذاشتند ، به جز فرهنگ افتخار. Itis نتیجه گرفت که ،
در منطقه ، سیاست های عمومی برای کاهش نرخ قتل باید مختص آن جنایت باشد و
به مسائل فرهنگی مربوط به عزت و رضایت اخلاقی بپردازید

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید