دانلود مقاله عوامل موثر بر استقلال حسابرس خارجی

دانلود مقاله عوامل موثر بر استقلال حسابرس خارجی

دانلود مقاله عوامل موثر بر استقلال حسابرس خارجی

دانلود مقاله عوامل موثر بر استقلال حسابرس خارجی

موضوع انگلیسی:Les facteurs d’influence de l’indépendance de l’auditeur externe
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:8
سال انتشار:2014

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین عوامل م independenceثر بر استقلال درک شده از حسابرس خارجی انجام می شود.
برای دستیابی به هدف خود ، ما یک تجزیه و تحلیل را بر اساس اولین مرحله کیفی انجام دادیم و
کمی دوم دومی بر اساس پرسشنامه ای است که برای 87 تهیه کننده ارسال شده است
اطلاعات مالی تونس مطالعه ما نشان داد که تهیه کنندگان گزارش مالی
درک خود را با تمرکز بر شهرت حسابرس خارجی و به دنبال آن ایجاد کنید
اندازه شرکت ، کنترل حرفه و مسئولیت قانونی ، روابط شخصی ،
ناسازگاری ها ، هزینه ها ، وابستگی مالی و چرخش حسابرسان

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید