دانلود مقاله عوامل توضیحی برای استفاده از گزارش مالی در تصمیم گیری

دانلود مقاله عوامل توضیحی برای استفاده از گزارش مالی در تصمیم گیری

دانلود مقاله عوامل توضیحی برای استفاده از گزارش مالی در تصمیم گیری

دانلود مقاله عوامل توضیحی برای استفاده از گزارش مالی در تصمیم گیری

موضوع انگلیسی:Explanatory factors for the use of the financial report in
decision-making
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:11
سال انتشار:2015

چکیده

این مطالعه با هدف شناسایی عوامل تعیین کننده توسط تصمیم گیرندگان داخلی (سیاستمداران و مقامات مالی) تا چه اندازه بر مفید بودن آنها در ارائه اطلاعات ارائه شده تأثیر می گذارد.
گزارش های مالی شهرداری ها برای اهداف تصمیم گیری است.
این روش در مرحله اول و با استفاده از پرسشنامه از رویکرد کمی تحقیق پیروی می کند. در ثانیه و
مرحله تکمیلی ، از دیدگاه تحقیق کیفی ، با مصاحبه در گروه کوچکی استفاده می کند
شهرداری ها ، که ممکن است به عنوان مطالعات موردی تلقی شوند ، به منظور کشف و درک موارد (خارجی و
داخلی) عوامل زمینه ای که سودمندی گزارش مالی را در تصمیم گیری ها تعیین می کند
تصمیم گیرندگان داخلی
یافته های اصلی نشان می دهد که فشار سازمان های حرفه ای و یک مشکل ملی است
(عوامل خارجی) ، و همچنین عدم دانش و آموزش در مورد سیستم اطلاعات حسابداری
(عامل سازمانی داخلی) عواملی هستند که بیشترین تأثیر را بر سودمندی گزارش مالی برای آنها دارند
تصمیم گیری داخلی تجزیه و تحلیل کیفی این نتایج را تأیید می کند ، و عامل مربوط به a را تقویت می کند
اضافه بار کار

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید