دانلود مقاله عوامل بحرانی موفقیت برای اجرای مدیریت

دانلود مقاله عوامل بحرانی موفقیت برای اجرای مدیریت

دانلود مقاله عوامل بحرانی موفقیت برای اجرای مدیریت

دانلود مقاله عوامل بحرانی موفقیت برای اجرای مدیریت زنجیره تامین در کوچک و متوسط هند شرکتها و تأثیر آن

موضوع انگلیسی:CRITICAL SUCCESS FACTORS FOR IMPLEMENTATION OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN INDIAN SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES AND THEIR IMPACT ON PERFORMANCE
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:1
سال انتشار:2015

چکیده

جهانی شدن اقتصاد ، تجارت الکترونیک و
معرفی فناوری های جدید ، موضوعات جدیدی را ایجاد می کند
چالش هایی برای همه سازمان ها ، به ویژه
برای شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs). که در
این سناریو ، اجرای موفق
مدیریت زنجیره تامین (SCM) توسط
سازمانها می توانند به آنها برتری بدهند
رقبای آنها کوچک و متوسط
شرکتها در هند و دیگر کشورهای در حال توسعه
کشورها در SCM با مشکلات روبرو هستند
به دلیل کمبود منابع اجرا می شود
و جهت های نامناسب در مقابل این
پس زمینه ، نویسندگان 13 مورد حیاتی را شناسایی کردند
عوامل موفقیت (CSF) برای پیاده سازی
SCM در SME ها ، و تأثیر آنها بر
عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط هند چهار تحقیق
گزاره هایی در این مورد شکل گرفت و آزمایش شد
کاغذ

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید