دانلود مقاله علوم اجتماعی آب و هوا

دانلود مقاله علوم اجتماعی آب و هوا

دانلود مقاله علوم اجتماعی آب و هوا

دانلود مقاله علوم اجتماعی آب و هوا

موضوع انگلیسی:Climate social science

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:11
سال انتشار:2015

چکیده

علوم انسانی زیست محیطی خواستار رویکردهای پس از انضباطی برای دیدار با آنها است
مشکل نگران کننده تغییرات آب و هوایی با این حال ، محققان نحوه مدیریت و
مطالعات سازمانی (MOS) می تواند به چنین تلاشی کمک کند. این یادداشت تحقیق به کاوش می پردازد
سطوح مشترک تماس بین علوم طبیعی و اجتماعی ، با هدف آشکارسازی
مواضع مشروع برای صحبت در مورد تغییرات آب و هوا یافته ها نشان می دهد که محققان در
MOS در معرض استدلال های اکولوژیکی قرار دارد ، که تحت تأثیر قهرمانی انضباطی ، انضباطی قرار گرفته است
سردرگمی و تحقیر سوبژکتیویته سیاسی به عنوان یک استراتژی مقابله ، من پیشنهاد می کنم که ما
رویکرد "تحقیقات آسمان آبی" را تأیید می کند که از مسیرهای تحقیق جایگزین و راههای دیگر پشتیبانی می کند
اراده سنتی برای دانستن – برای پیشبرد "علوم اجتماعی آب و هوا"

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید