دانلود مقاله علامت دهی از طریق گزارش مسئولیت پذیری شرکت ها

دانلود مقاله علامت دهی از طریق گزارش مسئولیت پذیری شرکت ها

دانلود مقاله علامت دهی از طریق گزارش مسئولیت پذیری شرکت ها

دانلود مقاله علامت دهی از طریق گزارش مسئولیت پذیری شرکت ها

موضوع انگلیسی:Signaling through corporate accountability reporting
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:17
سال انتشار:2015

چکیده

ما مستند می کنیم که هزینه های مسئولیت اجتماعی شرکتی ("CSR") نوعی نیست
نه امور خیریه شرکت ها و نه عملکرد مالی آینده را بهبود می بخشد. بلکه بنگاه ها
هزینه های CSR را در دوره جاری که آینده قوی تری را پیش بینی می کنند ، انجام دهند
عملکرد مالی. ما نشان می دهیم که علیت ارتباط مثبت بین CSR
هزینه ها و عملکرد شرکت در آینده با آنچه ادعا می شود متفاوت است
اکثر ادبیات و گزارش پاسخگویی شرکت ها کانال دیگری است
از طریق آن افراد خارجی می توانند اطلاعات خصوصی خودی ها را درباره آینده شرکت ها استنباط کنند
چشم اندازهای مالی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید