دانلود مقاله عصر جدیدی برای پیاده سازی و تحقیقات MFCA

دانلود مقاله عصر جدیدی برای پیاده سازی و تحقیقات MFCA

دانلود مقاله عصر جدیدی برای پیاده سازی و تحقیقات MFCA

دانلود مقاله عصر جدیدی برای پیاده سازی و تحقیقات MFCA

موضوع انگلیسی:A new era for MFCA implementation and research
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:9
سال انتشار:2015

چکیده

حسابداری هزینه جریان مواد (MFCA) ابزاری است که برای تشویق بهره وری زیست محیطی در سازمان ها طراحی شده است
با تمرکز بر کاهش استفاده از مصالح و بهبود عملکرد اقتصادی
شرکتها این راهی برای شناسایی موقعیت های برد -برد ارائه می دهد که در آن عملکرد پولی و محیطی هر دو می تواند بهبود یابد. اما شروع به کار در تجارت کند است ، که به نظر می رسد برخلاف تصور این است
رقابت قوی منجر به عملکرد اقتصادی می شود. استاندارد اخیر ISO 14051 توسط
سازمان بین المللی استاندارد ، و می تواند تغییرات اساسی در پیاده سازی و تحقیقات MFCA ایجاد کند. با تکیه بر نظریه انتشار راجرز (2003) در زمینه نوآوری و با تمرکز
در دو مرحله اول فرآیند تصمیم گیری درباره نوآوری ، دانش و اقناع ، این مطالعه به دنبال آن بود
برای تجزیه و تحلیل MFCA و پیش بینی اینکه چگونه انتظار می رود انتشار ISO 14051 در سال 2011 بر روند پیشرفت تأثیر بگذارد
MFCA بر اساس کسب و کار ، و این چه معنایی برای تحقیقات آینده دارد. تجزیه و تحلیل نشان داد که ، وقتی
همراه با مشارکت ISO ، MFCA از نظر نظریه راجرز به خوبی جای گرفته است ، به احتمال زیاد در آینده
مشاهده افزایش انتشار MFCA و با افزایش نرخ پذیرش ، فرصتهای بیشتری برای تحقیق در این زمینه
حوزه. حوزه های خاصی که در نتیجه تجزیه و تحلیل مشخص شده اند عبارتند از: معرفی روش های جدید تحقیق ، نیاز به تحقیقات آگاهانه از لحاظ نظری و پتانسیل پاسخگویی به سوالات جدید تحقیق
قبلا غیر عملی تلقی می شد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید