دانلود مقاله عدم تعادل در حالت استراحت

دانلود مقاله عدم تعادل در حالت استراحت

دانلود مقاله عدم تعادل در حالت استراحت

دانلود مقاله عدم تعادل در حالت استراحت 

موضوع انگلیسی:Imbalance in resting state

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:42
سال انتشار:2015

چکیده

زمینه و فرضیه: طی 30 سال گذشته ، چاقی دوران کودکی در
ایالات متحده تقریبا دو برابر شده است ، در حالی که چاقی در بین نوجوانان سه برابر شده است.
خوردن غیر هموستاتیک ، تحت تأثیر تکانشگری و بازداری ، ممکن است تضعیف کننده باشد
کاهش وزن موفق در دراز مدت ما فرض کردیم که عادات غذایی ناسالم است
و چاقی در کودکان با ارتباط عملکردی بین آنها ارتباط دارد
مناطق مغزی مرتبط با تکانشگری ، مهار پاسخ و پاداش.
روش ها: ما تصاویر رزونانس مغناطیسی عملکردی حالت استراحت از
38 کودک 8 تا 13 ساله با استفاده از اتصال عملکردی حالت استراحت بر اساس دانه ، ما
ارتباط کمی بین مناطق مغزی مرتبط با مهار پاسخ
(لوب آهیانه تحتانی (IPL)) ، تکانشگری (قطب پیشانی) ، و پاداش (هسته
accumbens [NAc]). ما رابطه حالت استراحت عملکردی را ارزیابی کردیم
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید