دانلود مقاله عدم اطمینان بازار عرضه

دانلود مقاله عدم اطمینان بازار عرضه

دانلود مقاله عدم اطمینان بازار عرضه

دانلود مقاله عدم اطمینان بازار عرضه

موضوع انگلیسی:Supply market uncertainty
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:11
سال انتشار:2015

چکیده

اغلب عواملی تجاری و نه تکنولوژیکی هستند که مانع پذیرش ارزش های بالقوه می شوند
نوآوری ها در سیاست انرژی ، به تجزیه و تحلیل و تشویق تقاضای مصرف کننده توجه زیادی می شود
برای انرژی های تجدیدپذیر ، اما فناوری های جدید نیز ممکن است به بازارهای عرضه جدید ، برای ارائه محصولات و
خدمات برای ساخت ، بهره برداری و حفظ فناوری نوآورانه. این مقاله به بررسی تاثیر
محدودیت های عرضه در مورد ماندگاری بلند مدت نوآوری های مربوط به پایداری ، با استفاده از مورد
انرژی زیستی حاصل از زباله های آلی عدم قطعیت در قیمت گذاری و در دسترس بودن مواد اولیه (یعنی ضایعات) ممکن است
ایجاد بن بست در بازار و جلوگیری از سرمایه گذاران بالقوه ما از تحقیقات قبلی برای مفهوم سازی استفاده می کنیم
مشکل را مشخص کنید و اقدامات لازم برای رفع آن را مشخص کنید. ما یک دستور کار تحقیقاتی با هدف ارائه می دهیم
خریداران و تأمین کنندگان و تأکید بر لزوم درک بهتر تعامل بین آنها
تکامل بازار و عدم قطعیت عرضه و "شکل گیری بازار" – چگونه سهامداران می توانند به طور قانونی
تأثیر بر تکامل بازار عرضه – برای حمایت از پذیرش نوآوری مربوط به پایداری

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید