دانلود مقاله طراحی و اقتصاد انتخاب

دانلود مقاله طراحی و اقتصاد انتخاب

دانلود مقاله طراحی و اقتصاد انتخاب

دانلود مقاله طراحی و اقتصاد انتخاب

موضوع انگلیسی:Design and the Economy of Choice
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:23
سال انتشار:2015

چکیده

این مقاله استدلال می کند که ما در حال گذار از یک اقتصاد هستیم
مقیاس به اقتصاد انتخابی این زمینه تاریخی چگونگی ارائه را ارائه می دهد
طراحی به اقتصاد مقیاس و چرایی نیروهای زیربنایی آن مربوط می شود
اقتصاد ارتباط تجربه کاربر و طراحی متمرکز را کاهش داد
روی ظاهر تمرین کنید در آن بحث می شود که چرا تولیدکنندگان در حال حاضر ملاقات می کنند
تمایل به انتخاب بیشتر مصرف کننده از طریق تولید بیش از حد. توضیح می دهد
چگونه این امر منجر به "شکاف نوآوری" می شود که در آن شرکت ها می دانند چگونه این کار را انجام دهند
هر چیزی را بسازید بدون اینکه بدانید چه چیزی بسازید
این مقاله مدلی از قابلیت های اصلی طراحی را ارائه می دهد
نحوه ارتباط آنها با روشهای اقتصادی مقرون به صرفه برای ارائه انتخاب. این
مدل شامل برازش نزدیکتر با فرآیندهای تولید نوظهور مربوط به
پلتفرم ها ، جنبش سازنده و نوآوری باز. در این مدل ،
چنین قابلیتهایی راههای اکتشافی و پاسخگو تری برای ایجاد ارائه می دهد
نوآوری نسبت به اتکا به روشهای پیش بینی ذاتی در
اقتصاد مقیاس این منجر به یک مدل "نمای کلی" از نوآوری می شود.
این مدل راهی برای "ترسیم" ابتکارات نوآوری پیشنهاد می کند که
شامل سوالات اساسی است: پیشنهاد چیست؟ برای کیست؟ چرا
آیا ارزش ایجاد می کند؟ چگونه سازمانها آن را به واقعیت تبدیل خواهند کرد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید