دانلود مقاله طراحی هستی شناسی و ویژگی های شناختی فردی

دانلود مقاله طراحی هستی شناسی و ویژگی های شناختی فردی

دانلود مقاله طراحی هستی شناسی و ویژگی های شناختی فردی

دانلود مقاله طراحی هستی شناسی و ویژگی های شناختی فردی

موضوع انگلیسی:Ontology design and individual cognitive peculiarities

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:10
سال انتشار:2015

چکیده
این مقاله نتایج اصلی KOMET (ساختار دانش و دانش از طریق METhods of) را ارائه می دهد
پروژه هستی شناسی مشارکتی) ، که هدف آن توسعه الگویی جدید برای ساختار دانش است
بر اساس تأثیر متقابل روانشناسی شناختی و مهندسی هستی شناسی. با ساختار دانش (یک مدل مفهومی) ما مفاهیم حوزه اصلی و روابط بین آنها را در قالب تعریف می کنیم
یک نمودار ، نقشه یا نمودار. این رویکرد سبک های شناختی فردی را در نظر می گیرد و از پیشرفت های اخیر در آن استفاده می کند
مهندسی دانش و ساختار مفهومی ؛ هدف آن ایجاد جدید ، سازگار و ساختاری است
پایگاه دانش جامع برای زمینه های مختلف علم و فناوری. دو مرحله تحقیق انجام شده است
تکمیل شده: تحقیق در مورد ارتباط بین سبک شناختی فردی متخصص و ویژگی ها
در زمینه توسعه هستی شناسی حوزه تخصصی ؛ و تحقیق در مورد همبستگی بین متخصصان
سبک شناختی فردی و طراحی هستی شناسی گروهی (شامل طراحی انجام شده توسط گروهی از
متخصصان با سبک های شناختی مشابه یا متفاوت). نتایج این مراحل تحقیق می تواند کاربردی باشد
برای سازماندهی طراحی هستی شناسی مشارکتی (به ویژه برای اهداف تحقیق و یادگیری) ، ساختار داده ها و سایر کارهای تحلیلی گروهی. مفاهیم مربوط به تمرین به طور خلاصه بیان می شود.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید