دانلود مقاله  طراحی مجدد مدیریت عالی شرکت: انقلاب تیم و آماده سازی برای کنترل های مدیریتی

دانلود مقاله  طراحی مجدد مدیریت عالی شرکت: انقلاب تیم و آماده سازی برای کنترل های مدیریتی

دانلود مقاله  طراحی مجدد مدیریت عالی شرکت: انقلاب تیم و آماده سازی برای کنترل های مدیریتی

دانلود مقاله  طراحی مجدد مدیریت عالی شرکت: انقلاب تیم و آماده سازی برای کنترل های مدیریتی

موضوع انگلیسی:Rediseñando la alta administración de la empresa: revolución
del equipo y preparación para controles gerenciales

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:10
سال انتشار:2015

چکیده
محیط سازمانی مستلزم تغییر شرکت است. تغییرات اتفاق می افتد
عمدتا با تمایل مدیران ، رفتار اعضای آن
و فرهنگ سازمانی آن هدف از این مطالعه توضیح بر اساس شواهد است
رویکرد تجربی و اقدام پژوهی ، پیوند بین پویایی
رفتار در طراحی مجدد مدیریت ارشد و آمادگی سازمانی
مجموعه جدیدی از کنترل های مدیریتی را بر عهده بگیرد. رویکرد مورد استفاده است
تحقیقات عملی (تحریک شده توسط مدل تغییر لوین) ؛ انجام داد
تجزیه و تحلیل دو حسابدار مدیریت (دانشگاهی) و یک روانشناس. سازمان مطالعه کرد
بر اساس تعهد مشاوره برای دوره 2011-2013 انتخاب شد ،
که مستلزم تماس مستقیم با مدیر کل ، مدیران اجرایی بود
و سایر کارگران (25 مدیر اجرایی). این یک مطالعه موردی از یک توزیع کننده اصلی است
برزیل (صنعت نوشیدنی). موسس قادر به پیاده سازی یک گروه اجرایی بود ،
با 13 عضو ، پس از برنامه ریزی برای تغییر جنبه های مختلف فرهنگی و جدید
و نقشهای سازمانی اقتباس شده نتایج نشان می دهد که برخی از مدیران اجرایی
تغییر موقعیت داد و اکثر کارکنان واکنش های مثبتی نسبت به آن نشان دادند
تشکیل گروه اجرایی رویکرد (اقدام پژوهی) یک نکته مهم را ارائه می دهد
مشارکت از نظر مشارکت کنندگان و اجرای یک گروه اجرایی (بالا
مرحله).
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید