دانلود مقاله طراحی سرمایه داری

دانلود مقاله طراحی سرمایه داری

دانلود مقاله طراحی سرمایه داری

دانلود مقاله طراحی سرمایه داری

موضوع انگلیسی:Design Capitalism
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:10
سال انتشار:2016

چکیده
اتوماسیون جایگزین کارهای اداری یقه سفید و کارهای دستی غیرمستقیم می شود و باعث تغییرات ساختاری عمده ای در شغل می شود.
بازار. با تغییر وضعیت اقتصادهای پیشرفته از یک مدل پسا صنعتی به یک مدل خود صنعتی ، انواع کارهای معمول با ماشین آلات جایگزین می شوند.
فرصت های شغلی میان رده در حال کاهش است و بازارهای کار قطبی شده است. با این وجود ، تقاضا برای کار خدمات ماهر همچنان قوی است
آیا تقاضا برای کار انتزاعی بیشتر با الگوها کار می کند تا با الگوها
قوانین یا رویه ها طراحی یک شغل متوسط ​​است که بیشتر در حال رشد است
نسبت به کاهش "طراحی" همچنین استعاره ای برای کار انتزاعی از همه نوع است.
این نمونه کارهایی است که خلاق ، مبتکر ، حل مسئله و
بیشتر متکی به قضاوت است تا قوانین. افزایش تقاضا برای چکیده
نیروی کار ماهیت در حال تکامل اقتصادهای سرمایه داری را منعکس می کند. مشارکت
اختراع ، ابتکار و تخیل برای ایجاد ارزش اقتصادی
همچنان در حال گسترش است عصر خودرو صنعتی با سرمایه داری طراحی همزمانی است. آنها با هم نشان دهنده بعد کلیدی اقتصاد آینده هستند

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید