دانلود مقاله صنعت مشاوره مدیریت رشد خدمات مشاوره ای در هند

دانلود مقاله صنعت مشاوره مدیریت رشد خدمات مشاوره ای در هند

دانلود مقاله صنعت مشاوره مدیریت رشد خدمات مشاوره ای در هند

دانلود مقاله صنعت مشاوره مدیریت رشد خدمات مشاوره ای در هند

موضوع انگلیسی:The management consulting industry
Growth of consulting services in India
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:14
سال انتشار:2014

چکیده
مشاوره مدیریت به عنوان یک حرفه آرزوی آرزوی متخصصان مدیریت است. این یادداشت علمی به دنبال تعریف مشاوره مدیریت به عنوان یک صنعت ، ترسیم آن است
مرزها ، مشارکت های منحصر به فرد مشاوران و مشاوره مدیریت را برجسته کنید
شرکت ها را روشن کرده و چالش های پیش روی صنعت مشاوره مدیریت را با تمرکز ویژه بر زمینه هند روشن می کند. پس از یادداشت ، یک میزگرد در آن برگزار می شود که در آن کارشناسان صحبت می کنند
از صنعت مشاوره شرکت کردند
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید