دانلود مقاله شیوه های گزارش CSR شرکت های منطقه یورو

دانلود مقاله شیوه های گزارش CSR شرکت های منطقه یورو

دانلود مقاله شیوه های گزارش CSR شرکت های منطقه یورو

دانلود مقاله شیوه های گزارش CSR شرکت های منطقه یورو

موضوع انگلیسی:CSR reporting practices of Eurozone companies
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:12
سال انتشار:2015

چکیده

به نظر می رسد برای اکثر بزرگترین شرکت های جهان گزارش اطلاعات غیرمالی یک روند مداوم است.
ارتباط ابعاد اجتماعی و محیطی شرکت نقش کلیدی در توسعه پایدار سازمان ها ایفا می کند ، بنابراین باید عمیق تر مورد بررسی قرار گیرد.
هدف از این مطالعه تجربی تجزیه و تحلیل میزان گزارش شرکت های منطقه یورو در مورد CSR است
با توجه به جدول امتیازدهی طبقه بندی کارت امتیازی یکپارچه حسابداری اسپانیا و
انجمن تجاری (AECA) ، و عواملی که می توانند بر استفاده از آن تأثیر بگذارند.
تجزیه و تحلیل محتوا بر روی گزارش های پایداری سالانه در وب سایت های 306 منطقه یورو انجام شد
شرکتهای فهرست شده در STOXX Europe 600
نتایج نشان داد که استفاده فشرده ای از شاخص های حاکمیت شرکتی ، افشای متوسط ​​از آنها وجود دارد
شاخص های کلیدی عملکرد محیطی (KPI) و استفاده کم از شاخص های اجتماعی. مطالعه ما نیز
نشان داد که تأثیر بخش و فهرست بندی در DJSI بر میزان گزارش پایداری وجود دارد.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید