دانلود مقاله شیوع دستگاه گوارش هلمینت ها و مدیریت تمرین برای سگ در منطقه بزرگ آکرا از غنا

دانلود مقاله شیوع دستگاه گوارش هلمینت ها و مدیریت تمرین برای سگ در منطقه بزرگ آکرا از غنا

دانلود مقاله شیوع دستگاه گوارش هلمینت ها و مدیریت تمرین برای سگ در منطقه بزرگ آکرا از غنا

دانلود مقاله شیوع دستگاه گوارش هلمینت ها و مدیریت تمرین برای سگ در منطقه بزرگ آکرا از غنا

موضوع انگلیسی:Prevalence of gastrointestinal
helminths and management
practices for dogs in the
Greater Accra region of
Ghana
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:11
سال انتشار:2015

چکیده

توکسوکاریوز و آنیکلوستوموز مهمترین عفونتهای انگلی هستند
حیوانات همراه را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده و خطری برای انسان و حیوان ایجاد می کند
سلامتی. اطلاعات مربوط به این عفونت ها در سگ در غنا ناکافی است. یک صلیب
مطالعه مقطعی برای تعیین وقوع دستگاه گوارش انجام شد
عفونت های هلمینتی و شیوه های مدیریت سگ ها در آکرا بزرگ
منطقه (GAR) غنا. نمونه های مدفوع از 380 سگ از
جوامع در 11 از 16 منطقه در GAR. معاینه همسانی از
نمونه ها با استفاده از روش مک مستر اصلاح شده انجام شد. مدیریت
شیوه های کنترل هلمینت ها در سگ ها از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت
مصاحبه با صاحب سگ بیشتر سگها (70.7 درصد) به دلایل امنیتی نگهداری شدند
و خانه نشده بودند (61.8)

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید