دانلود مقاله شکل گیری اصول مسئولیت جمعی در مقاطع بالاتر تحصیلات حرفه ای

دانلود مقاله شکل گیری اصول مسئولیت جمعی در مقاطع بالاتر تحصیلات حرفه ای

دانلود مقاله شکل گیری اصول مسئولیت جمعی در مقاطع بالاتر تحصیلات حرفه ای

دانلود مقاله شکل گیری اصول مسئولیت جمعی در مقاطع بالاتر تحصیلات حرفه ای

موضوع انگلیسی:Formation of Collective Responsibility Principles in Higher
Professional Education
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:6
سال انتشار: 2015

چکیده

مشکل علمی مقاله به شکل گیری الگوی مسئولیت "جدید" در حرفه های بالاتر می پردازد
تحصیلات. مشکل مسئولیت اخلاقی فرد در یک تمرین پیچیده ساختاری و جمعی باید باشد
منبسط؛ مکانیسم های محاسبه اخلاقی مسئولیت به گروه ها باید توسعه یابد. تعهد آموزش عالی
برای شکل گیری یک فرد آزاد و آماده برای گفتگو ، می توان فردی را به عنوان پارادایمی در نظر گرفت که با آن مطابقت ندارد
واقعیت ، مستلزم گسترش یا بازاندیشی است. بنابراین ، اصول اخلاق فردی باید با اصول تکمیل شود
از مسئولیت جمعی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید