دانلود مقاله شبکه های اجتماعی و انتخاب شغل

دانلود مقاله شبکه های اجتماعی و انتخاب شغل

دانلود مقاله شبکه های اجتماعی و انتخاب شغل

دانلود مقاله شبکه های اجتماعی و انتخاب شغل

موضوع انگلیسی:Social networks and occupational choice
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:13
سال انتشار:2014

چکیده
این مقاله ظهور نگرش ها و باورهای خاص گروه در مورد رعایت مالیات را هنگام تعامل افراد در یک شبکه اجتماعی تجزیه و تحلیل می کند. مدلی را توسعه می دهد که در آن مالیات دهندگان
دارای طیف وسیعی از ویژگی های فردی-از جمله نگرش نسبت به ریسک ، احتمال موفقیت در خود اشتغالی و وزن متداول عرف اجتماعی برای صداقت-و
بر اساس این ویژگی ها یک انتخاب شغلی انجام دهید. مشاغل از نظر امکان فرار از مالیات متفاوت است. شبکه اجتماعی تعیین می کند که کدام مودیان مالیاتی به یکدیگر متصل هستند و
اطلاعات مربوط به حسابرسی و انطباق در جلسات بین مالیات دهندگان مرتبط منتقل می شود. با استفاده از شبیه سازی های مبتنی بر عامل ، تجزیه و تحلیل نشان می دهد که چگونه نگرش ها و
باورهای درون زا ظاهر می شوند که در زیر گروه های مختلف جمعیت متفاوت است. انطباق
رفتار در گروه های شغلی متفاوت است و این امر با توسعه نگرش ها و باورهای خاص گروه تقویت می شود. مودیان مالیاتی با توجه به میزان ریسک گریز ، مشاغل خود را انتخاب می کنند ، احتمال ذهنی حسابرسی بالاتر از
احتمال عینی ، و وزن متصل به عرف اجتماعی در مشاغل مختلف متفاوت است. این عوامل ترکیب شده و منجر به سطوح انطباق می شوند که در مشاغل مختلف متفاوت است.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید